Berenschot, Dr. Ward

Ward Berenschot doet als postdoctoraal onderzoeker bij KITLV onderzoek naar democratisering, clientelisme en identiteitspolitiek in India en Indonesië. Zijn Veni onderzoeksproject, Shades of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s Patronage Democracy, is een vergelijkende studie naar clientelistische politiek in Indonesië.

Ward Berenschot studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij cum laude promoveerde op een proefschrift over Hindoe-Moslim geweld in India. Als docent conflictstudies gaf hij les over politiek geweld, etnisch conflict en conflict transformatie. In 2010 coördineerde hij een onderzoeksproject naar Access to Justice in Indonesië. Nog steeds werkt hij met verschillende ontwikkelingsorganisaties aan het versterken van rechtsbijstand voor mensen betrokken bij (land)conflicten.

Berenschot schreef Riot Politics: India’s Hindu-Muslim Violence and the Everyday Mediation of the State (Hurst/Columbia University Press 2011) en verschillende artikelen over etnisch geweld, governance en access to justice. Bij KITLV coördineert Berenschot het KNAW-SPIN onderzoeksprogramma From Clients to Citizens? Emerging Citizenship in Democratizing Indonesia. Hij woont momenteel in Jakarta waar hij de verkiezingen volgt en verkiezingscampagnes in verschillende regio’s vergelijkt.

Geselecteerde publicaties

Berenschot, Ward. (2014). Political Fixers and India’s Patronage Democracy. In A. Piliavsky (Ed.), Patronage as Politics in South Asia. Cambridge: Cambridge University Press.

Berenschot, Ward, & Rinaldi, Taufik. (2013). Within and Around the Law: Paralegals and Legal Empowerment in Indonesia. In S. Golub (Ed.), Legal Empowerment. London: Ford Foundation.

Berenschot, Ward. (2011). Riot Politics: India’s Hindu-Muslim Violence and the Indian State. London: Hurst/Colombia University Press.

Berenschot, Ward. (2011). The Spatial Distribution of Riots: Patronage and the Instigation of Communal Violence in Gujarat, India. World Development, 39(2), 221-230.

Berenschot, Ward. (2010). Everyday Mediation: The Politics of Public Service Delivery in Gujarat, India. Development and Change, 41(5), 883-905.