Schapper, Dr. Antoinette

Antoinette Schapper is een linguïst die zich richt op Oost-Indonesië. Ze kwam in 2014 naar het KITLV met het NWO VENI project Lexicon: Explorations in Lexical Stability, Semantic Shift and Borrowing in a Papuan Language Family.

Schapper doet voornamelijk onderzoek naar Papoea-talen van de Timor-Alor-Pantar familie. Ze behaalde in 2010 haar Ph.D. aan de Australian National University op de grammatica van Bunaq, een Papoea-taal uit Centraal-Timor. Dit werk won zowel de ALT’s Panini Prize als ANU Stephen Wurm Prize. Daarna werkte Schapper als postdoctorale onderzoeker aan het ASF-project ‘Alor-Pantar languages: Origins and Theorectical Impact,’ waarvoor ze uitgebreid veldwerkonderzoek deed naar Alor-talen, vooral Kamang, Wersing, Kiraman en Abui. Daarnaast werkte ze met de nabijgelegen Austronesische sprekende gemeenschappen. Op Timor heeft ze gewerkt aan het vastleggen van Tokodede en Kemak. Meer recentelijk ontving Schapper een beurs ​​van het Dobeš programma van de Volkswagen Stichting om veldwerk te verrichten op de Aru eilanden. Samen met een interdisciplinair team is ze het zeer bedreigde taal- en cultuursysteem van Ujir , een taal gesproken n het noordwesten van Aru, aan het documenteren.

In haar onderzoek combineert Schapper primaire documenten van weinig bekende talen met inductie van bredere theoretische vraagstukken over de aard van taal, geschiedenis en grenzen. Met haar onderzoek probeert ze de typologie van talen van het eiland Zuidoost-Azië, met name in Wallacea (oostelijk Indonesië), te karakteriseren en verklaren, in de eerste plaats vanuit een evolutionair perspectief.

Geselecteerde publicaties

(ed.) 2014. Papuan languages of Timor-Alor-Pantar. Sketch grammars. Volume 1. Berlin: Pacific Linguistics, Mouton de Gruyter.

(with Harald Hammarström) Innovative complex numerals and numeral bases in Austronesian languages of Eastern Indonesia and East Timor. Oceanic Linguistics 52.2 (2013): 425-456.

(with Juliette Huber and Aone van Engelenhoven) ‘The historical relations of the Papuan languages of Timor and Kisar.’ Language and Linguistics in Melanesia: Special Issue On the History, Contact & Classification of Papuan languages, 2012, 194-242.

‘Finding Bunaq: The homeland and expansion of the Bunaq in central Timor.’ In Life and Land in Timor: Ethnographic Papers, ed. by Andrew McWilliam and Elizabeth G. Traube. Canberra: ANU E-Press, 2011. 163-186.

(with  Marten Manimau) Dictionary of Kamang: Kamang – Indonesian – English. Kupang, Indonesia: UBB-GMIT, 2011.

(with Lila San Roque) ‘Demonstratives and non-embedded nominalisations in the Papuan languages of south-east Indonesia.’ Studies in Language 35.2 (2011): 378-406.

‘Phalanger facts: Notes on Blust’s marsupial reconstructions.’ Oceanic Linguistics 50.1 (2011): 154-168.

‘Neuter gender in eastern Indonesia.’ Oceanic Linguistics 49.2 (2010): 407-435.