Vacature: oproep voor stagiaires ‘Molukse migratie en cultuur’

Ter ondersteuning van het onderzoek in het kader van de bijzondere leerstoel ‘Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief’ is er ruimte voor vier stagiaires. Twee stageplaatsen per 15 oktober 2018 en twee stageplaatsen vanaf februari 2019 (beide in overleg).

Onderzoek leerstoel
Het onderzoek van de leerstoel betreft drie deelterreinen: 1. De geschiedenis van Molukse militairen als ethnic soldiers in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL); 2.  De ontwikkeling van Molukse identiteit in Nederland in samenhang met Molukse instituties en organisaties; 3. De transnationale relatie tussen Molukkers in Nederland en Molukkers op de Molukken en elders. De bijzondere leerstoel wordt bekleed door prof. dr. Fridus Steijlen. Meer informatie over de thema’s is te vinden in de oratie van Fridus Steijlen.

Stage
Afhankelijk van het onderzoeksterrein bestaan de werkzaamheden van de stagiaires uit inventarisaties, archiefonderzoek, interviews, het verzamelen van data uit andere bronnen, verwerken van interviews en andere gegevens. De werkzaamheden worden in overleg met de stagiair afgestemd en worden begeleid door Fridus Steijlen.

De bijzondere leerstoel – een initiatief van de stichting Moluks Historisch Museum – is gevestigd aan de VU-Amsterdam. De aanstelling van de stagiair vindt plaats op het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te Leiden, waar Fridus Steijlen ook senior onderzoeker is.

Voor de stageplaats wordt gezocht naar studenten uit de sociale- of geesteswetenschappen. Verwacht wordt dat ze zelfstandig kunnen werken en affiniteit hebben met de Molukse gemeenschap en haar geschiedenis.

De stage vind plaats bij het KITLV en duurt minimaal 3 maanden, 3 dagen per week (in overleg met de eigen Universiteit zijn studiepunten te verdienen).
De stage bij het KITLV biedt:
• de mogelijkheid werkervaring op te doen in een internationaal onderzoeksinstituut.
• de mogelijkheid een presentatie te verzorgen tijdens bijeenkomst van onderzoekers en het bijwonen van seminars binnen en buiten het KITLV om je academische netwerk uit te breiden.
• een stagevergoeding van 180 euro bruto per maand (gebaseerd op 3 dagen per week) en indien nodig reiskosten.

Informatie
Meer informatie kan worden ingewonnen bij Fridus Steijlen: ln.vl1537446930tik@n1537446930eljie1537446930ts1537446930.

Deadline
Sollicitatiebrieven met motivatie en indicatie van onderzoeksthema kunnen voor 30 september 2018 worden gestuurd aan Fridus Steijlen: ln.vl1537446930tik@n1537446930eljie1537446930ts1537446930.

No Comments

Post A Comment