7de Subsidieronde Dr. Silvia W. de Groot Fonds

Het Silvia de Groot Fonds is bedoeld om studenten of jonge onderzoekers afkomstig uit het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij hun onderzoek naar de geschiedenis of cultuur van de Caraïben. Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvrager. Onderzoekers en studenten kunnen hun aanvraag indienen vóór 18 december 2016.

Meer informatie …>>

No Comments

Post A Comment