Articulating Modernity: The Making of Popular Music in 20th Century Southeast Asia and the Rise of New Audiences

Dit is een vierjarig project (2011-2014) dat door NWO wordt gefinancierd en onder leiding van het KITLV wordt uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Oorlogsdocumentatie en Genocide Studies in Amsterdam (NIOD) en het Departement Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden.

Het project richt zich op maatschappelijke veranderingen die via ontwikkelingen in de populaire muziek worden bestudeerd waarbij de nadruk vooral ligt op het verschijnsel moderniteit terwijl de natiestaat minder prominent functioneert als bepalend kader. Door de focus op mobiliteit van mensen, muziek, ideeën en technologie tussen kosmopolitische centra zoals Singapore, Kuala Lumpur, Jakarta en Manila, wordt er op een nieuwe manier naar Zuidoost-Azië gekeken. Door de nadruk te leggen op populaire muziek worden nieuwe inzichten ontwikkeld over de historische ontwikkelingen van moderniteit in stedelijke omgevingen. Muziek is bij uitstek geschikt om nieuwe levensstijlen uit te dragen en het nieuwe met het oude, het externe met het lokale te verbinden.

Onderzoekers die aan het project verbonden zijn analyseren belangrijke historische momenten waarop technologische vernieuwing, menselijk handelen, de verspreiding van nieuwe muziekstijlen en de opkomst van nieuwe groepen consumenten samenvielen in specifieke stedelijke omgevingen in Zuidoost-Azië. De culturele veranderingen en de debatten die hier het gevolg van waren hingen nauw samen met de wijze waarop moderniteit tot uitdrukking werd gebracht. Het project beoogt deze processen te traceren via verschillende deelonderzoeken: (1) The Jazz Age (Peter Keppy); (2) Pop, Politics and Piety in the Digital Era (Bart Barendregt); (3) Postcolonial Music in two Southeast Asian urban localities, 1960s-1970s (Buni Yani); (4) Remixing Regimes: a history of Indonesian participatory culture (Nuraini Julisastuti) en (5) Indonesian Muslim fan girls of East Asian pop (Lusvita Nuziliyanti).

PROJECTEN

Klik hier om terug te gaan naar de volledige lijst van onderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd aan het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en in samenwerking met andere departementen en instituten.

 

Gerelateerde onderzoekers

Henk Schulte Nordholt (projectleider)
Bart Barendregt (projectcoördinator en onderzoeker)
Peter Keppy (projectcoördinator en onderzoeker)

Gerelateerde links