Vrouwelijk Islamitisch leiderschap in Zuidoost-Azië

Dit onderzoek gaat over de historische ontwikkeling en hedendaagse dynamiek van vrouwelijk Islamitisch leiderschap in Zuidoost-Azië. Hierin beperk ik mij niet tot de interpretatie van religieuze teksten en de rol daarin van gender, maar kijk ik naar de verschillende manieren waarop vrouwelijke Islamitische leiders bijdragen aan, en gebruik maken van, de constructie van bepaalde beelden van Islamitische vrouwelijkheid.

De geografische focus van dit project wordt gevormd door de Indonesische provincie Atjeh en de Maleisische federale staten Kedah en Penang. De Atjehsche en Maleise samenlevingen zijn gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van normatieve en politieke Islam, alsmede een diepgewortelde multifocale traditie, die vrouwen in lokale gemeenschappen een vooraanstaande rol toekent. Penang fungeert sinds lange tijd als een van de belangrijkste verbindingen tussen Noord Sumatra en het Maleise schiereiland, een regionaal centrum van religieuze en intellectuele netwerken, en een belangrijk toegangspunt tot de rest van de wereld.

In dit project maak ik gebruik van een combinatie van historische en etnografische onderzoeksmethoden en visuele technieken, gericht op de analyse van de sociale en institutionele contexten waarin vrouwelijk religieus gezag wordt geproduceerd en uitgeoefend, de levens, carrières, en agency van individuele religieuze leiders (zoals leraren, rechters in religieuze rechtbanken, politici, predikers en activisten), en de ontwikkeling en het gebruik door die leiders van visuele repertoires van een Islamitische vrouwelijkheid.

PROJECTEN

Klik hier om terug te gaan naar de volledige lijst van onderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd aan het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en in samenwerking met andere departementen en instituten.

Gerelateerde onderzoekers
Gerelateerde links