Transformation of Religions as Reflected in Javanese Texts

Binnen het project ‘Transformation of Religions as Reflected in Javanese Texts’, een gezamenlijke onderneming van de Tokyo University of Foreign Studies en het KITLV, worden teksten bestudeerd die licht kunnen werpen op de godsdienstige veranderingen tussen de negende en de negentiende eeuw op Java. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een databank van Javaanse en Oudjavaanse teksten. Ook staan er een aantal internationale seminars op het programma.

Op allerlei manieren getuigen godsdienstige, literaire, historische en andere teksten in het Javaans van het rijke godsdienstige leven op Java en de veranderingen die zich in de loop van de eeuwen op dit terrein voltrokken hebben. Alleen zijn die teksten nog nauwelijks onderzocht. Bovendien zijn er maar weinig mensen die ze kunnen lezen. Door de toegankelijkheid te vergemakkelijken hoopt het project de belangstelling te stimuleren. Op dit moment wordt het digitaliseren van gedrukt materiaal voorbereid. Voor later staat ook handgeschreven materiaal op de verlanglijst.

PROJECTEN

Klik hier om terug te gaan naar de volledige lijst van onderzoeksprojecten die momenteel worden uitgevoerd aan het KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies en in samenwerking met andere departementen en instituten.


Gerelateerde onderzoekers

Willem van der Molen (projectcoördinator en onderzoeker)
Toru Aoyama (onderzoeker)
Oman Fathurahman (onderzoeker)
Sumio Fukami (onderzoeker)
Eni Sri Budi Lestari (onderzoeker)
Koji Miyazaki (onderzoeker)
Hideo Sawada (onderzoeker)
Asako Shiohara (onderzoeker)
Yumi Sugahara (onderzoeker)
Miho Yamasaki (onderzoeker)