Klinkers, Dr. Ellen

Ellen Klinkers is onderzoeker voor het project De Nederlandse krijgsmacht in Suriname, 1940-1975. Centraal in dit onderzoek staan de ontwikkeling van de Nederlandse krijgsmacht in Suriname en de dekolonisatie. De geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht in Suriname in en na de Tweede Wereldoorlog valt niet los te zien van de veranderende koloniale verhoudingen. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

In 1997 promoveerde Ellen aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘Op hoop van vrijheid; Van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in Suriname, 1830-1880’. Vervolgens werkte zij als onderzoeker bij het Instituut voor Geschiedenis (Huygens ING) voor het onderzoeksprogramma ‘De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking’ In 2008 begon zij in opdracht van het KITLV aan een studie over de koloniale politie in Suriname. Dat resulteerde drie jaar later in het boek De geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975; Van koloniale tot nationale ordehandhaving (Boom 2011). Ellen is tevens recensieredacteur voor OSO; Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied.


Geselecteerde publicaties

‘L´émergence d`une force de police au Suriname: les mutations policières dans une société en movement, 1863-1900.’ In: Vincent Denys et Catherine Denis (eds.), Polices d’Empire, XVIIIe-XIXe siècles. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 29-46, 2012.

De Geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975; Van koloniale tot nationale ordehandhaving. Amsterdam: Boom, 2011.

‘Moravian Missions in Times of Emancipation; Conversion of Slaves in Surinam during the Nineteenth Century’ in: Robert Beachy and Michelle Gillespie (eds.), Pious Pursuits; German Moravians in the Atlantic World. Berghahn Books, 2007. [European Expansion & Global Interaction Vol 7.]

Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bronnenuitgaven deel 1-3, 1945-1973. Bewerkt door M.L.J. Dierikx e.a. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2002-2005. [Rijks geschiedkundige Publicatien, kleine serie 97, 99, 103]

Op hoop van vrijheid; Van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in Suriname, 1830-1880. Utrecht: Bronnen voor de studie van Afro-Surinaamse samenlevingen 18. Proefschrift, 1997.