Nieuwe subsidieronde Silvia de Groot Fonds voor Nederlands-Caraïbische onderzoekers

Het Silvia de Groot fonds is een fonds bedoeld om studenten of jonge onderzoekers afkomstig uit het Nederlands-Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie in de sfeer van de geschiedenis of cultuur van de Caraïben. Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers.

Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers. Lees hieronder meer over:

Criteria 
Achtergrond
Vorige winnaars

Deadline
De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de 11de subsidieronde is 16 december 2022.

Formulier
Gebruik voor de aanvraag het standaardformulier op de website . Aanvragen kunnen worden gestuurd naar: [email protected] onder vermelding van het Dr. Silvia W. de Groot Fonds.

Foto: Curaçaoan students – Nihayra Leona.

No Comments

Post A Comment