Nieuwe subsidieronde Dr. Silvia W. de Groot Fonds voor jonge Caraïbische onderzoekers

Het Silvia de Groot fonds is bedoeld om jonge Caraïbische onderzoekers, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie over de geschiedenis of cultuur van de Caraïben.

Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers. Lees hieronder meer over:

Achtergrond
Criteria
Vorige winnaars

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor de 11de subsidieronde is 17 december 2021.

Aanvragen kunnen worden gestuurd naar: [email protected].

Foto: Henk Schotel

No Comments

Post A Comment