De gereformeerde zending in Midden Java 1859 – 1931: Een bronnenpublicatie

Category:
Description

Dit boek verschijnt in de reeks publicaties uit Nederlandse zendingsarchieven betreffende de zending in Indonesië. Deze publicaties geven een globaal beeld van de structuur en werkwijze van zendingsorganisaties en vormen een belangrijk hulpmiddel voor de bestudering van hun geschiedenis. Aan de orde kwamen reeds de zending in Tanah Toraja, Sumba, Zuid-Sulawesi, West-Java en Midden-Java (1931-1975). Deze uitgave is de tweede publicatie over Midden-Java. Het bevat 272 zorgvuldig geselecteerde documenten (brieven van zendingsarbeiders en Javaanse evangelisten, visitatierapporten, notulen van vergaderingen e.d.) uit de periode voorafgaand aan de eerste synode van de Javaanse Christelijke Kerken (1931). In die tijd werkten de Nederlandse Gereformeerde Zendingsvereniging.(1859-1894) en de Gereformeerde Kerken in Nederland (1894-1931) in dit gebied, dat met recht ‘het hart van Indonesië’ genoemd wordt. Aan de orde komen o.m. de massale groei van de kerk in de tijd van Kyai Sadrach Soerapranata, diens veroordeling als dwaalleraar aan het eind van de 19e eeuw, de opkomst en organisatie van de kerkelijke zending, het grote aantal ziekenhuizen en Nederlandstalige scholen, de opstelling van de zending jegens de islam, de Javaanse cultuur, het kolonialisme en de nationalistische beweging en de gemeentevorming.

Additional Information
Edition

Pages

authors

454