Latest News
  • De Gouden Koets is momenteel in een tentoonstelling in het Amsterdam Museum te bekijken. Gert Oostindie verwacht echter dat de koets een museumstuk zal blijven en niet meer zal worden gebruikt door koning Willem-Alexander...

  • The KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies is pleased to announce that the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences/KNAW has appointed Dr Diana Suhardiman...

  • Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) is verheugd u te kunnen meedelen dat dr. Diana Suhardiman door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen ...

  • Ook voor het KITLV zal het jaar 2020 de geschiedenis ingaan als het jaar van de Covid-19 crisis. De belemmeringen die deze crisis opwierp grepen diep in. Het uitvoeren van veldwerk was vanaf maart ...

  • Een nieuw twee-delig boek over het Antilliaanse culturele erfgoed, geschreven door een team van Antilliaanse en Nederlandse wetenschappers, biedt een staalkaart van reflecties op het culturele ...

  • Per 1 juni 2021 heeft The Corts Foundation haar vermogen overgemaakt aan de Vereniging KITLV om daarmee een nieuw fonds in het leven te roepen. ...

Latest Blogs
Upcoming Events

Interested in the Caribbean? Join our Caribbean Studies course!