De Protestantse kerk in de Midden-Molukken 1854-1900: Een bronnenpublicatie. Tweede deel 1854-1900

SKU: 9789067182850 Categories: ,
Description

Deze tweedelige bronnenpublicatie betreffende de geschiedenis van de kerk (t.w. de Indische Kerk en het Nederlands Zendelinggenootschap, NZG) en de christenheid in de Midden-Molukken omvat in totaal 332 documenten, ontleend aan archieven in Indonesië, Nederland en Engeland. Deel I (1803-1854) wordt geopend met een historische inleiding en kent een glossarium. Deel II (1854-1900) bevat bijlagen met biografische gegevens van predikanten, hulppredikers, zendelingen en hoofden van bestuur, alsmede tabellen met aantallen en woonplaatsen van de Molukse christenen op Ambon, de Uliassers, Ceram en omliggende eilanden, althans voorzover bekend.
De documenten, die waar nodig van aantekeningen zijn voorzien, zijn van de hand van regerings- en bestuursambtenaren, predikanten, zendelingen, schoolmeesters en het NZG-bestuur. De documenten betreffen de meest uiteenlopende zaken, zoals het kerkelijk leven in de Engelse tijd (die eindigde in maart 1817), de verhouding tussen kerk en traditionele religie, de betrekkingen tussen de Indische Kerk, het NZG en de regering die zich altijd intensief met het geloofsleven van de Molukse bevolking heeft ingelaten, de ontwikkeling en vormgeving van het volksonderwijs inclusief de daarbij gebruikte methoden en leermiddelen, het ontstaan van een eigen vorm van vroomheid en de manier waarop kerk en zending daarmee omgingen, het gebruik en de verspreiding van de bijbel, psalm- en gezangboeken, “leerredenen” en andere kerkelijke teksten, de problemen rondom de Maleise bijbelvertaling, de voor de Molukse kerk- en cultuurgeschiedenis zo belangrijke groep van schoolmeesters-voorgangers, en tot slot de betrekkingen van de kerk en de islam, en, aan het eind der eeuw, die tussen de kerk en de roomse Missie.

Additional Information
Edition

Pages

authors

643