Een leven in twee vaderlanden: Een biografie van Beb Vuijk

SKU: 9789067182591 Categories: ,
Description

Kort na haar terugkomst in Nederland als politiek vluchtelinge voor Soekarno’s bewind typeert Beb Vuijk (1905-1991) haar leven als: “Avontuurlijker, bewogener en opwindender dan van vele andere vrouwen, niet in de eerste plaats door de uiterlijke omstandigheden en gebeurtenissen, maar meer nog door de wijze hoe ik daarop reageerde: fel, hevig en totalitair omdat ik schrijfster ben, en sterk en snel bewogen”.
Deze biografie volgt nauwgezet en op de voet het boeiende leven van de op latere leeftijd vooral ook als kookboekenauteur bekend geworden schrijfster en hoe dit leven zijn neerslag vindt in haar literaire en journalistieke werk. Voor de oorlog proberen Beb Vuijk en haar man zich een bestaan te verwerven met een kajoe-poetihplantage op het nauwelijks door westerse invloeden beroerde eiland Boeroe in de Molukken, na de oorlog zet zij zich als één van de weinige Nederlanders in voor een onafhankelijk Indonesië en volgt zij als Indonesisch staatsburger actief de ontwikkelingen in de nieuwe staat. Terug in haar geboorteland komt haar leven weliswaar in rustiger vaarwater, maar van een doorsneebestaan is geen sprake, niet in de laatste plaats door haar controversiële persoonlijkheid en opvattingen. Ze schrijft dan haar beste literaire werk, dat tegelijk een sfeervolle én indringende kroniek biedt van de laatste twee decennia Nederlandse aanwezigheid in de Oost.

Additional Information
Edition

Pages

Series

Illustrations

authors

131