Java en Madura in de uitvoerende kunsten

SKU: 9789067180436 Categories: ,
Description

Het eerste deel van dit boek geeft een uitgebreid overzicht van de wijze waarop Th. Pigeauds Javaanse volksvertoningen (1938) tot stand is gekomen en bespreekt de opzet van dit pionierswerk, waarna tenslotte een waardering van de positieve en negatieve kanten van dit boek volgt. Hieraan is een verbeterde, geannoteerde bibliografie van 277 titels van Pigeauds boek toegevoegd, aangevuld met titels van werken die Pigeaud niet in zijn bibliografie heeft opgenomen maar waarvan hij wel gebruik heeft gemaakt. Het tweede deel van dit boek is een bibliografisch overzicht van 636 publikaties over de uitvoerende kunsten van Java en Madura die na Pigeauds Javaanse volksvertoningen zijn verschenen en waarin wetenschapsbeoefenaren en kunstliefhebbers van velerlei nationaliteit verslag doen van hun bevindingen. Deze publicatie is een belangrijke gids voor iedereen die belang stelt in de uitvoerende kunsten – dans, muziek, theater – van Java en Madura.  Victoria M. Clara van Groenendael (1935) studeerde culturele antropologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en Javaans aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar zij in 1982 promoveerde. Twee eerdere boeken van haar hand zijn: The dalang behind the wayang; The role of the Surakarta and Yogyakarta dalang in Indonesian-Javanese society (1985, VKI 114) en Wayang theatre in Indonesia; An annotated bibliography (1987, BS 16).

Additional Information
Edition

Pages

Series

authors

1099