Nederlands-Indische jurisprudentie

SKU: 9789067180597 Categories: ,
Description

In 1985 werd de Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesië opgericht. De Raad gaf aan de ontsluiting van Indonesische rechtsbronnen hoge prioriteit. Plannen hiertoe waren inmiddels ontwikkeld door het Van Vollenhoven Instituut voor Recht en Bestuur in Niet-Westerse Landen van de Rijksuniversiteit te Leiden. Dit project voorzag in het opbouwen van een databestand van juridische artikelen en jurisprudentie uit Nederlands-Indië vanaf de invoering van de codificatie en de reorganisatie van het rechtswezen in 1848 tot aan de overdracht van de souvereiniteit aan het in 1949 onafhankelijk geworden Indonesië met een uitloop in de jaren vijftig. Het Indisch Tijdschrift van het Recht en de Mededelingen van het Documentatiebureau voor Overzees Rechtvormden de bronnen van het databestand. Het Indisch Tijdschrift van het Recht omdat het het langst verschenen (1849-1950) en meest gezaghebbende juridische periodiek van Nederlands-Indië was, de Mededelingen omdat het veel belangrijk materiaal uit de periode 1950-1958 bevat.
Het databestand diende als basis voor dit register. Het doel ervan is het vergroten van de toegankelijkheid van de Nederlands-Indische jurisprudentie, in Indonesië allereerst ten behoeve van de rechtsontwikkeling en rechtspraktijk, in Nederland ten behoeve van onderzoek en onderwijs.
In dit register zijn 1515 geannoteerde rechterlijke uitspraken beschreven. Deze zijn systematisch ingedeeld en daarna chronologisch geplaatst. Vier registers bieden extra zoekingangen, te weten één register op annotatoren, één op trefwoorden, één op relevanle wetsartikelen en één op rechterlijke instanties. Voor Indonesisch- en Engelstalige gebruikers zijn vertalingen van de vele Nederlandse rechtskundige termen, gebruikt in het trefwoordenregister, opgenomen.

Additional Information
Edition

Pages

Series

authors

498