Personen- en familierecht

SKU: 906718169 Categories: ,
Description

Bevat ruim 1300 termen en uitdrukkingen op het gebied van het personen- en familierecht. Deze zijn ontleend aan het Indonesisch BW en nieuwe Indonesische regelgeving, zoals de huwelijkswet van 1974 met uitvoerende regelingen, en andere, meer recente wetgeving, bijvoorbeeld de wet op de kinderrechtspraak en de islami-tische rechtspraak. Daarnaast is geput uit belangrijke handboeken en jurisprudentie. Het Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privaatrecht is samengesteld onder eindredactie van Ab Massier en Marjanne Termorshuizen-Arts. Het kwam tot stand in het kader van het Indonesisch-Nederlands Juridisch Woordenboek Project (1993-2000) dat, gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Justitie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-schappen, en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werd uitgevoerd aan het Centre for International Legal Cooperation (CILC) te Leiden. Het woorden-boek bestaat uit zes delen*: Goederenrecht, Verbintenissenrecht, Handels-recht, Personen- en familierecht, Burgerlijk procesrecht, en Belastingrecht /Arbeidsrecht/Interrechtsorden- of conflictenrecht. Ab Massier studeerde Indonesisch en rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Sinds 1988 was hij werkzaam aan het Van Vollenhoven Instituut voor recht en bestuur in niet-westerse landen van die universiteit; van 1993 tot 2000 was hij verbonden aan het CILC. In 1992 verscheen zijn Beknopt Juridisch Woordenboek Indonesisch-Nederlands. Hij bereidt een proefschrift voor over de overgang van het Nederlands naar het Indonesisch als formele rechtstaal in IndonesiÔ. Marjanne Termorshuizen-Arts studeerde rechten in Nijmegen en Indonesisch in Utrecht en Leiden. Van 1981 tot 1985 was zij werkzaam als vertaler. In 1985 trad zij in dienst van de Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met IndonesiÔ, die in 1993 werd omgevormd tot Centre for International Legal Cooperation (CILC). Zij publiceerde eerder haar Nederlands-Indonesisch Juridisch Woordenboek (Leiden 1999, KITLV Uitgeverij, 666 pp., 110, ISBN 90 6718 138 2) en artikelen over strafrecht en lexicologie. Momenteel is zij als onderzoeker strafrecht en rechts-vergelijking werkzaam op het CILC.

Additional Information
Edition

Pages

authors

692