Politiek-Politioneele Overzichten van Nederlandsch-Indië Vol. 4

SKU: 9789067650533 Categories: ,
Description

De bundeling van Politiek-Politioneele Overzichten wordt in dit vierde en laatste deel voortgezet met de overzichten van de jaren 1935-1941. De overzichten werden samengesteld door de Algemeene Recherche Dienst, ressorterend onder de Procureur-Generaal van het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië. De zeer vertrouwelijke rapportage werd toegezonden aan een zeer beperkte groep van hoge bestuurders in Indië en Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers. Maandelijks werd hierin een ovezicht verschaft van de ontwikkelingen in de Indonesische politieke beweging, de Indonesische vakbeweging, onder de Chinese bevolkingsgroep en in het buitenland, voorzover van belang geacht voor Nederlandsch-lndië. De overzichten vormen een unieke bron van informatie over het Indonesische nationalisme, waarbij begrijpelijkerwijze de voor “rust en orde” gevaarlijk geachte organisaties veel aandacht krijgen. In dit deel wordt het ontstaan gedocumenteerd van de belangrijke partijen Parindra en Gerindo, die niet meer principieel samenwerking met de koloniale overheid afwezen. Het altijd gekoesterde eenheidsstreven kreeg eindelijk succesvolle uitwerking: bij politieke partijen, bij Islamietische organisaties, bij jeugd- en vakbeweging. Tezelfdertijd nam het belang van de Volksraad toe, vooral als forum, waarin na de Duitse bezetting van Nederland de groeiende desillusie tot uiting kwam van de Indonesische nationalisten over de Nederlandse onwil politieke concessies te doen. In een uitvoerige inleiding worden de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de jaren 1935-1942 in samenhangende zin beschreven. Drie uitvoerige registers en vele kaarten ontsluiten de tekst. Harry A. Poeze ( 1947), de bewerker en inleider van de overzichten, is hoofd van de afdeling Redactie van het Koninklijk Instituut voor Taal-, land- en Volkenkunde. Hij publiceerde eerder Tan Malaka, strijder voor Indonesië’s vrijheid (1976) en In het land van de overheerser; Indonesiërs in Nederland 1600-1950 (1986).

Additional Information
Edition

Pages

authors

974