Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië

SKU: 9789067180610 Categories: ,
Description

In Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië wordt een overzicht verschaft van het ingewikkelde rechtsstelsel van Nederlands-Indië, zoals dat van 1848 tot 1950 functioneerde, en dat voor een groot deel is overgenomen door de Republiek Indonesia. Tot nu toe bestond zo’n beknopt overzicht niet. Het is bedoeld voor hen, die voor het eerst kennis maken met het recht van Nederlands-Indië en behoefte hebben aan een overzicht van de hoofdlijnen van het stelsel en de belangrijkste rechterlijke instellingen. Het is geschreven voor (rechts) historici, antropologen en andere geïnteresseerden in het Nederlands-Indische rechtsstelsel.  ‘Recht en rechtspraak in Nederlands-Indië’ is een bewerking van een inleiding geschreven voor het boek ‘Nederlands-Indische jurisprudentie; Register op de geannoteerde rechtspraak in het Indisch Tijdschrift van het Recht’ (1949-1950) en de ‘Mededelingen van het Documentatiebureau voor Overzees Recht’ (1950-1958). Dit boekje kwam tot stand naar aanleiding van een opdracht voor een documentatieproject dat voor de Nederlandse Raad voor Juridische Samenwerking met Indonesië te Leiden werd uitgevoerd door het Van Vollenhoven Instituut van Rijksuniversiteit te Leiden.  Mr. Albert Dekker (1952) studeerde Nederlands recht in Groningen en volgde daar de opleiding tot bibliothecaris. Mr. Hanneke van Katwijk (1959) studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en volgde de opleiding tot bibliothecaris in Den Haag. Van 1989 tot 1992 waren zij beiden aangesteld als juridisch documentalist bij het Van Vollenhoven Instituut voor de uitvoering van een project ter ontsluiting van juridische literatuur en jurisprudentie uit de Nederlands-Indische periode.

Additional Information
Edition

Pages

Series

authors

1164