Boek | Een westers beschavingsoffensief: Sporen van het koloniaal en postkoloniaal verleden van Tilburg

Vanaf september 2022 deed Rosemarijn Hoefte onderzoek naar het koloniaal verleden van Tilburg. Het onderzoek was een opdracht van het Tilburgse college van burgemeester en wethouders en is gedaan in samenwerking met het Stadsmuseum Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, het TextielMuseum, Tilburg University en veel betrokken Tilburgers. Het onderzoek is klaar en de resultaten en verhalen van geïnterviewde inwoners zijn opgeschreven in het boek Een westers beschavingsoffensief, sporen van het koloniaal en postkoloniaal verleden van Tilburg. Vanaf midden juni is het boek verkrijgbaar zijn.

De koloniale geschiedenis van Tilburg verschilt van andere grote Nederlandse steden. De stad heeft geen oude verbinding met de koloniën, zijn koloniale geschiedenis is vooral bijzonder vanwege culturele en religieuze overheersing. Het koloniale systeem is gebaseerd op het bezit van land en mensen, maar het ging ook om de vermeende plicht tot het brengen van ‘beschaving’, en de daarmee verbonden drang tot missie.

Missionarissen uit Tilburg – mannelijk en vrouwelijk – grepen actief in om de levens van lokale bewoners in de koloniën te veranderen naar westerse normen en waarden, om op die manier de orde te vestigen of te handhaven. De koloniale ervaringen van de missionarissen hadden op hun beurt weer grote invloed op de Tilburgse beeldvorming over de koloniën. Dit boek beschrijft ook postkoloniale ervaringen en doorwerkingen van het kolonialisme, gebaseerd op interviews met veertig Tilburgers met een (post)koloniale achtergrond.

No Comments

Post A Comment