Dr. Silvia W. de Groot Fonds – Criteria

Foto: Henk Schotel

Wijlen Dr. Silvia W. de Groot heeft bij testament een legaat nagelaten aan het KITLV, bedoeld om studenten of jonge onderzoekers afkomstig uit het Nederlands-Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie in de sfeer van de geschiedenis of cultuur van de Caraïben. Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers.

Aanvragen dienen te bestaan uit de volgende elementen:

 • Bij een aanvraag voor onderzoeksondersteuning: een omschrijving van het onderzoek, inclusief planning en begroting (voor de duur van maximaal één jaar na toekenning) waarin wordt aangegeven voor welk deel en voor welk specifiek doel een eventueel toegekende subsidie zou worden besteed (max. 800 woorden).
  -Extra kosten voor veldwerk kunnen worden opgevoerd, mits duidelijk beargumenteerd.
  -Dagelijks eten en drinken is niet declarabel.
  -Incidentele kosten voor netwerken of interviewkosten kunnen worden opgevoerd, mits duidelijk beargumenteerd.
 • Bij een aanvraag voor publicatie- en/of vertaalsubsidie: een tijdsplanning en begroting alsook de toezending van de betreffende tekst.
  -Publicatiekosten voor de academische uitgave van een PhD dissertatie kunnen worden aangevraagd tot een maximum van €2500,-, gebaseerd op werkelijke kosten.
  -Voor speciale publicaties (bijvoorbeeld publieksboeken en kinderboeken) kan een hoger bedrag worden aangevraagd; het voorstel zal op de merites worden beoordeeld.
 • Een kort c.v.
 • Een aanbevelingsbrief van een wetenschapper die het onderzoek begeleidt of heeft begeleid.
 • Een aanbevelingsbrief van een tweede deskundige.
 • Standaard formulier Dr. Silvia W. de Groot Fonds

Aanvragers zijn:

 • Zijn studerend (MA- of PhD-fase), dan wel afgestudeerd of gepromoveerd in de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen.
 • Hebben Nederlands-Caraïbische roots, bij voorkeur van Marron-afkomst.
 • Niet ouder dan 45 jaar, dan wel laatste academische graad niet langer dan vijf jaar geleden behaald. Voor herintreders die niet aan dit criterium voldoen bestaat de mogelijkheid tot aanvraag van aanvullende onderzoeksmiddelen, mits een institutioneel goed ingebedde PhD positie al is verzekerd.

De deadline voor de aanvragen is: 15 december 2023.

Gebruik voor de aanvraag dit formulier. Aanvragen kunnen worden gestuurd naar: [email protected] onder vermelding van het Dr. Silvia W. de Groot Fonds.