Dr. Silvia W. de Groot Fonds – Criteria

Foto: Henk Schotel

Wijlen Dr. Silvia W. de Groot heeft bij testament een legaat nagelaten aan het KITLV, bedoeld om studenten of jonge onderzoekers afkomstig uit het Nederlands-Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie in de sfeer van de geschiedenis of cultuur van de Caraïben. Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers.

Aanvragen dienen te bestaan uit de volgende elementen:

 • Bij een aanvraag voor onderzoeksondersteuning: een omschrijving van het onderzoek, inclusief planning en begroting waarin wordt aangegeven voor welk deel en voor welk specifiek doel een eventueel toegekende subsidie zou worden besteed (max. 800 woorden).
  -Extra kosten voor veldwerk kunnen worden opgevoerd, mits duidelijk beargumenteerd.
  -Dagelijks eten en drinken is niet declarabel.
  -Incidentele kosten voor netwerken of interviewkosten kunnen worden opgevoerd, mits duidelijk beargumenteerd.
 • Bij een aanvraag voor publicatie- en/of vertaalsubsidie: een tijdsplanning en begroting alsook de toezending van de betreffende tekst.
  -Publicatiekosten voor de academische uitgave van een PhD dissertatie kunnen worden aangevraagd tot een maximum van €2500,-, gebaseerd op werkelijke kosten.
  -Voor speciale publicaties (bijvoorbeeld publieksboeken en kinderboeken) kan een hoger bedrag worden aangevraagd; het voorstel zal op de merites worden beoordeeld.
 • Een kort c.v.
 • Een aanbevelingsbrief van een wetenschapper die het onderzoek begeleidt of heeft begeleid.
 • Een aanbevelingsbrief van een tweede deskundige.
 • Standaard formulier Dr. Silvia W. de Groot Fonds

Aanvragers zijn:

 • Zijn studerend (MA- of PhD-fase), dan wel afgestudeerd of gepromoveerd in de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen.
 • Hebben Nederlands-Caraïbische roots, bij voorkeur van Marron-afkomst.
 • Niet ouder dan 45 jaar, dan wel laatste academische graad niet langer dan vijf jaar geleden behaald.

De deadline voor de aanvragen is: 16 december 2022.

Gebruik voor de aanvraag dit formulier. Aanvragen kunnen worden gestuurd naar: [email protected] onder vermelding van het Dr. Silvia W. de Groot Fonds.