Emancipatie en manumissie in koloniaal Suriname

De geschiedschrijving van Suriname kent nog vele leemtes en blinde vlekken, niet in de laatste plaats wat de geschiedenissen van niet-witte vrij(gemaakt)en betreft, en de rol die zij gespeeld hebben in het ontstaan van het moderne Suriname. Rosa de Jong (KITLV) bespreekt in de Nederlandse Boekengids Karwan Fatah-Black’s ‘Eigendomsstrijd: De geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname‘, dat een belangrijk begin maakt met het dichten van die lacune.

Meer.

No Comments

Post A Comment