Esther Captain in podcast over internationaal erfgoed

In de Podcast ‘Verstrengeld erfgoed’ van DutchCulture  i.s.m. de Boekmanstichting gaan historicus en KITLV onderzoeker Esther Captain en kunstenaar en curator Richard Kofi in gesprek over internationaal erfgoed.

Hoe gaan we anno 2021 om met de paradox rond koloniaal erfgoed? Waarom is de term gedeeld erfgoed problematisch? Wat is het perspectief van de wetenschap, curatoren en kunstenaars hierop?

Captains artikel ‘Van gedeeld cultureel erfgoed naar verstrengeld erfgoed; Paradoxen van koloniaal erfgoed’* uit Boekman #125 wordt aangehaald om de complexiteit van verstrengeld erfgoed weer te geven, maar ook het recente advies van de Raad voor Cultuur over de onvoorwaardelijke teruggave van roofkunst. De verschillende belangen die hierbij een rol spelen en de machtsverhoudingen die worden blootgelegd maken het een ingewikkeld proces. En welke rol is hierbij weggelegd voor musea, archieven en universiteiten?

*Engelse versie ‘From shared cultural heritage to entangled heritage. Paradoxes of colonial heritage’ online beschikbaar.

Beluister de podcast hier.

No Comments

Post A Comment