Francio Guadeloupe in radioprogramma over klimaatverandering Caribisch gebied

In het NPO/Radio 1 programma Vroeg! van 26 oktober jl., spraken Francio Guadeloupe en Daphina Misiedjan, beiden verbonden aan het KITLV onderzoeksprogramma Island(er)s at the Helm, over de impact van klimaatverandering op de Caribische eilanden.

Daarnaast spraken zij over hun motivatie om onderzoek te doen naar de verschillende uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering, zoals o.a. de sociaaleconomische en culturele gevolgen en het onderwerp klimaatvluchtelingen. Ze benadrukten daarbij dat het van belang is om ook te kijken naar de klimaatgeschiedenis en traditionele en culturele kennis over het klimaat.

No Comments

Post A Comment