Francio Guadeloupe over diversiteitspolitiek en de impuls voor Caribisch onderzoek

In dit NWO artikel zijn onderzoekers met een diverse achtergrond aan het woord over de ondervertegenwoordiging van grote groepen in de academische wereld, zoals studenten met een migratieachtergrond en vrouwelijke hoogleraren, en diversiteitspolitiek. Met een nieuw actieplan willen overheid en kennisinstellingen het tij keren.

Met een bijdrage van KITLV onderzoeker Francio Guadeloupe, waarin hij uitlegt wat de onderzoekssubsidie ‘Impuls voor Caribisch onderzoek’ met diversiteitspolitiek te maken heeft.

Lees meer.

English version

No Comments

Post A Comment