Interview met Bart Luttikhuis en Thijs Brocades Zaalberg over nieuwe publicatie

In een interview met Dirk-Jan Wolffram, voorzitter van de redactie van het historische tijdschrift BMGN-Low Countries Historical Review, vertellen Thijs Brocades Zaalberg (NDLA/Universiteit Leiden) en Bart Luttikhuis (KITLV/Universiteit Leiden) over hun nieuwe publicatie ‘Extreem geweld tijdens dekolonisatieoorlogen in vergelijkend perspectief, 1945-1962‘.

In het voorjaar van 2019 is door een groep van twaalf internationale en Nederlandse onderzoekers, onder leiding van Thijs Brocades Zaalberg en Bart Luttikhuis druk gewerkt aan een internationaal vergelijkend onderzoek naar dekolonisatieoorlogen.

In de laatste BMGN-Low Countries Historical Review, worden de eerste resultaten van het project ‘Dekolonisatieoorlogen vergelijken’ gepresenteerd – het bovengenoemde artikel door Thijs Brocades Zaalberg en Bart Luttikhuis.

Bekijk het interview hier.

No Comments

Post A Comment