KITLV jaarverslag 2018 nu online beschikbaar

Sinds de jaren negentig is het KITLV regelmatig geëvalueerd in een internationale peer review. Voor het KITLV pakten deze beoordelingen steeds goed uit; in de opeenvolgende evaluaties (1999, 2004, 2012) werd het instituut steeds uitgesproken goed, en bovendien steeds iets beter beoordeeld. De evaluatie waaraan het instituut in 2018 werd onderworpen was in die zin anders dan alle voorgaande, omdat het KITLV nu voor het eerst uitsluitend als onderzoeksinstituut werd beoordeeld. Vóór de reorganisatie, in 2014, werden immers ook het collectiebeheer en de KITLV Press geëvalueerd. Daarmee was het oordeel dat de commissie ditmaal gaf in feite ook een oordeel over de ‘doorstart’ die in 2014 werd gemaakt.

Met grote voldoening kunnen wij vaststellen dat het KITLV niet eerder zo positief werd beoordeeld als in 2018. Voor zowel de wetenschappelijke resultaten als de maatschappelijke impact kreeg het instituut de hoogste score, excellent. De commissie beoordeelde de levensvatbaarheid als zeer goed, daarbij terecht aantekenend dat de komende generatiewisseling en de beperkte schaal punten van aandacht zijn. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) nam deze uitgesproken positieve beoordeling over. Tussen de Akademie en het KITLV konden goede financiële afspraken worden gemaakt die de personele continuïteit van het instituut waarborgen.

Lees meer

No Comments

Post A Comment