KITLV jaarverslag 2020 online beschikbaar

Ook voor het KITLV zal het jaar 2020 de geschiedenis ingaan als het jaar van de Covid-19 crisis. De belemmeringen die deze crisis opwierp grepen diep in. Het uitvoeren van veldwerk was vanaf maart vrijwel onmogelijk; het fellows-programma werd opgeschort, workshops en conferenties werden ook opgeschort of konden alleen digitaal plaatsvinden.

Voor lopend onderzoek betekende de crisis dat archieven en bibliotheken dicht gingen, dat veldwerk moest worden uitgesteld en dat de zo belangrijke fysieke contacten met collega’s en informanten vrijwel onmogelijk werden. Onvermijdelijk betekende de crisis vertraging en verschraling. Denk- en daadkracht waren vereist om bestaande plannen bij te stellen en na te denken over een andere invulling van het onderzoek en het maken van nieuwe plannen.

Vanaf de eerste dagen van de crisis en de sluiting van het instituut, medio maart, is veel energie besteed aan het in stand houden van de gemeenschap die het instituut ook vormt. Intern werd een wekelijkse nieuwsletter gepubliceerd, waarin niet alleen over zakelijkheden wordt geschreven, maar waaraan elke week steeds drie andere medewerkers ook hun soms zeer persoonlijke reflecties op deze tijd delen. Naar buiten toe werd na de zomer gestart met een reeks webinars. Al met al werkte alles en iedereen door, met prijzenswaardige inzet. Dat neemt niet weg dat een meerjarige crisis een zware wissel zou trekken op de perspectieven van het onderzoek en op de cohesie en dynamiek binnen het instituut.

De maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling voor de (post)koloniale geschiedenis van Nederland is het afgelopen decennium sterk toegenomen. Het KITLV heeft daaraan bijgedragen en ook van geprofiteerd, getuige onder meer het KITLV-NIMH-NIOD onderzoek naar de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië en het KITLV-onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Het is de bedoeling dat eerstgenoemd onderzoek eind 2021 zal worden afgesloten. Het Rotterdam-onderzoek werd eind 2020 voltooid met de presentatie, in het Wereldmuseum, van drie boeken: Gert Oostindie (red.), Het koloniale verleden van Rotterdam, Alex van Stipriaan, Rotterdam in slavernij en Francio Guadeloupe, Paul van de Laar & Liane van der Linden (red.), Rotterdam, een postkoloniale stad in beweging. Bij deze in de landelijke en stedelijke pers ruim belichte presentatie sprak onder meer burgemeester Ahmed Aboutaleb lovende woorden over de kwaliteit van het aan het KITLV toevertrouwde onderzoek.

No Comments

Post A Comment