KITLV kan groot Caribisch onderzoeksprogramma starten i.s.m. universiteiten Curacao, St. Maarten en Aruba en CNSI

Wetenschappelijk onderzoek Cariben krijgt impuls van ruim 7 miljoen euro. KITLV kan groot Caribisch onderzoeksprogramma starten in samenwerking met de Universiteiten van Curacao, St. Maarten en Aruba en het CNSI (Caribbean Netherlands Science Institute).

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte tijdens het Ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat er ruim 7 miljoen euro is toegekend aan twee projecten binnen het NWO programma Caribisch Onderzoek. De nadruk binnen deze financieringsronde ligt op structuurversterking van het kennissysteem en inbedding van wetenschappelijk onderzoek in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden. NWO wil dit doel bereiken door middel van deze twee grote multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s die in de regio zelf worden uitgevoerd en verankerd. De onderzoeksprogramma’s richten zich op vraagstellingen die van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang zijn voor de Caribische regio en bevorderen overdracht van kennis via onderwijs en outreach. Niet eerder financierde NWO programma’s van deze omvang in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De twee toegekende projecten zijn:

SEALINK

Programme Chair: Prof.dr. Mark Vermeij (Universiteit van Amsterdam, CARMABI Curaçao).

Het SEALINK-programma zal processen op land en in zee bestuderen die de verspreiding bepalen van stoffen die het functioneren van Caribische koraalrif-ecosystemen beïnvloeden (e.g., nutriënten, rioolwater pathogene bacteriën). Het is de eerste keer dat processen op land en de verspreiding van stoffen in zee zullen worden onderzocht en worden gerelateerd aan het functioneren koraalrifsystemen via 3D opnames. Verkregen inzichten worden middels computermodellen gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe landinrichtingsvormen, lokale besluitvorming, en educatie programma’s. In samenwerking met lokale partijen zal worden bepaald hoe wetenschappelijke informatie beter kan worden gebruikt voor educatie doeleinden en duurzamer beheer van koraalrifsystemen in het algemeen.

Eilande(rs)n aan het Roer

Programme Chair: Dr. Francio Guadeloupe (KITLV, Universiteit van Amsterdam).

Sinds de eerste bewoning van de eilanden hebben orkanen en verwoesting aan kustgebieden grote ecologische en sociale gevolgen voor het (Nederlandse) Caribisch gebied. Deze tasten de leefomstandigheden (onderdak, voedsel en water) en het erfgoed van de eilandbewoners aan. Dit vereist onmiddellijke actie! In ‘Eilande(rs)n aan het Roer’ werken onderzoekers en maatschappelijke partners samen om technische, traditionele en hedendaagse kennispraktijken bijeen te brengen. Het doel is om nieuwe duurzame en inclusieve strategieën te ontwikkelen ten aanzien van de huidige klimatologische uitdagingen. Daarnaast wordt een trans-Atlantisch platform en regionaal expertise centrum ontwikkeld om het onderzoek en onderwijs over klimaatproblematiek te bevorderen.

Foto: @Jay Haviser. Op de foto is een groot deel van het ‘Island(er)s at the Helm’ team te zien. V.l.n.r.: Tibisay Sankatsing Nava (KITLV), Charissa Granger (Erasmus Universiteit Rotterdam), Liliane de Geus (UNESCO workgroup Bonaire), Corinne Hofman (KITLV/LU), Andrea Richards (CHSolutions), Menno Hoogland (achterin)(KITLV), Francio Guadeloupe (achterin)(KITLV/UvA), Antonio Carmona Baez (President University of St. Martin), Denisio Wyatte (ECO St. Maarten Agricultural Research & Development Foundation), Jay Haviser (Director SIMARC, SABARC, BONAI) en Sharelly Emanuelson (zittend op voorgrond)(UNIARTE).

No Comments

Post A Comment