Koninklijke onderscheiding voor professor Henk Schulte Nordholt

Persbericht Gemeente Leiden,  6 september 2019, 17.30 uur

Op vrijdag 6 september 2019 heeft prof. Henk Schulte Nordholt uit handen van burgemeester Henri Lenferink een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. Na zijn afscheidssymposium en het uitspreken van zijn afscheidsrede in museum Volkenkunde, werd hij vanwege zijn buitengewone wetenschappelijke verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Zijn hele wetenschappelijke carrière heeft Henk Schulte Nordholt als historicus en antropoloog gewijd aan de studie van Indonesië, zowel in de koloniale als postkoloniale periode. Hij geldt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd als een autoriteit op het gebied van Zuidoost-Azië en in het bijzonder Indonesië.

Henk Schulte Nordholt doceerde van 1985 tot 2005 antropologie en de geschiedenis van Azië. Van 1999 tot 2005 was hij universitair hoofddocent in Moderne Aziatische Geschiedenis aan dezelfde universiteit. Hij was hoogleraar Aziatische Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam van 1999 tot 2007 en hoogleraar Zuidoost-Azië Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 2007-2014. In 2002 werd hij verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden, waar hij in 2005 hoofd Onderzoek werd. In 2014 werd hij namens het KITLV deeltijdhoogleraar Geschiedenis van Indonesië aan de Universiteit van Leiden.

Zijn publicaties zijn talrijk. Van artikelen over onderwerpen als banditisme en politiek in de voormalige kolonie, tot boeken over de hervormingen in Indonesië na de val van Soeharto en de geschiedenis van heel Zuidoost Azië. Hij versterkte de academische samenwerking tussen Indonesische universiteiten en onderzoekscentra enerzijds en het Koninklijke Instituut voor Taal Land en Volkenkunde anderzijds.

Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het KNAW programma SPIN (Scientific Program Indonesia Netherlands). Het SPIN stimuleerde langdurige wetenschappelijke samenwerking tussen onderzoekers en onderzoeksconsortia uit Indonesië en Nederland. Het programma deed dit door financiering van bilaterale onderzoeksprogramma’s en ondersteunende activiteiten waar beide partijen belang bij hebben, met thema’s als voedsel, gezondheid en sociaal economische ontwikkeling.

In 2011 was hij een van de initiatiefnemers voor de oprichting van het Chinese Indonesian Heritage Center, over de positie van de groep Chinezen uit Indonesië die zo onlosmakelijk deel uitmaken van de Nederlandse postkoloniale en migratiegeschiedenis.

Foto: Fridus Steijlen / KITLV.

Noot voor de redactie
Het symposium vond plaats op vrijdag 6 september 2019 in museum Volkenkunde. De uitreiking van de onderscheiding door burgemeester Lenferink vond plaats aansluitend op het symposium rond 17.15 uur.

Voor meer informatie
Michael Juffermans, bureau Kabinetzaken gemeente Leiden
071 – 516 5059

No Comments

Post A Comment