Nieuwe publicatie: ‘Als de vrouwen het reveille zullen blazen! Vrouwenkiesrecht in Suriname?’

Nieuw artikel door Rosemarijn Hoefte in Historica, het Nederlands-talige tijdschrift over gender-geschiedenis: ‘Als de vrouwen het reveille zullen blazen! Vrouwenkiesrecht in Suriname?’

In 1911 hield de Surinaamse sociaal-democratische activist Rudolph Worst een lezing getiteld ‘Als de vrouwen het reveille zullen blazen!’ Hij was zijn tijd (te) ver vooruit. Pas in 1936 kregen vrouwen in de Nederlandse kolonie Suriname het passieve kiesrecht. Direct werd een vrouw, Grace Schneiders-Howard, in de Surinaamse Staten gekozen, maar haar pogingen tot herverkiezing waren niet succesvol. Dertig jaar later dan in Nederland, in 1948, werden de Staten van Suriname voor het eerst verkozen via algemeen kiesrecht. Toch duurde het tot 1963 tot er weer een vrouw in de Staten werd verkozen. Het is tekenend voor de beperkte invloed van vrouwen en vrouwenbewegingen in de politieke arena in de kolonie Suriname.

Lees meer.

Foto: Historica.

No Comments

Post A Comment