NWO financiert negen Caribische projecten, waaronder KITLV project

In de tweede ronde van het Caribenprogramma zijn de aanvragen gehonoreerd van negen nieuwe projecten die gelinkt zijn aan de zes Caribische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert dit programma.

Eén van deze projecten is het KITLV project ‘Traveling Caribbean Heritage’. Aanvrager is prof. Gert Oostindie (KITLV / Universiteit Leiden). Eerste lokale partner is de University of Curaçao en Universiteit van Aruba.

Omschrijving ‘Traveling Caribbean Heritage’: (Post)koloniale migraties en processen van creolisering op Aruba, Bonaire en Curaçao roepen steeds nieuwe vragen op over eilandelijke identificaties en cultureel erfgoed. In dit project onderzoeken senior wetenschappers en erfgoedspecialisten, samen met jongeren, hoe documentatie van en reflectie op erfgoed kan bijdragen aan de ontwikkeling van levensvatbare en inclusieve samenlevingen.

Lees meer …>>

No Comments

Post A Comment