Opbrengsten eerste call NWO Cariben programma 2014 gepubliceerd

In de allereerste call van het Cariben programma van de NWO ontvingen negen onderzoekers subsidie (in totaal 5 miljoen euro) voor de uitvoering van een wetenschappelijk project. Vier daarvan richtten zich op de biologie, twee op de aardwetenschappen en drie op sociale vraagstukken. In 2021 waren de negen projecten allemaal afgesloten. Op de website van NWO is te lezen wat de opbrengsten zijn van deze negen projecten, aangevuld met een overzicht van andere opbrengsten en activiteiten binnen het programma zelf.

Gert Oostindie ontving in 2014 subsidie voor het project ‘Confronting Caribbean challenges: Hybrid identities and governance in small-scale island jurisdictions‘.

Francio Guadeloupe, toen verbonden aan de UvA,  ontving subsidie voor het project ‘ Imagining the nation in the classroom: A study of the politics of belonging and nationness on Sint Maarten and Sint Eustatius’.

Meer.

No Comments

Post A Comment