Philippus Corts Fonds: toekenningen eerste subsidieronde

Op 1 juni 2021 is een fonds in het leven geroepen ter ondersteuning van onderzoek, bronnenontsluiting en publicaties: het Philippus Corts Fonds (PCF). Het PCF heeft als taakstelling: het preserveren en toegankelijk maken van originele archiefbronnen (in lokale talen en het Nederlands) in Indonesië en Nederland die betrekking hebben op de gedeelde geschiedenis van deze twee gebieden in de periode 1602 t/m 1949, met speciale aandacht voor de periode van de VOC en de Tweede Wereldoorlog in Azië. Lees hier meer over het fonds.

Naar aanleiding van de eerste oproep voor voorstellen tot financiële ondersteuning, ontving de selectiecommissie een mooi aantal projectvoorstellen van uiteenlopende aard en vanuit verschillende academische en maatschappelijke samenwerkingsverbanden. In de ronde van 2021 zijn twee aanvragen gehonoreerd:

• Het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1949’ van het NIOD, NIMH en KITLV, ontvangt een bijdrage van €6000,- voor de vertaalkosten van Indonesische literatuur en bronnen voor de publicatie Onze revolutie; Bloemlezing uit de Indonesische geschiedschrijving over de strijd voor de onafhankelijkheid, 1945-1949.

• Maarten Manse (Universiteit Leiden) en Simon Kemper (Nationaal Archief) ontvangen een toekenning van €7500,- voor hun project ‘Recognizing subaltern scribes in the margins of colonial archives: How low-ranking Asian and European scribes, translators and secretaries shaped the treaties of the Dutch East India Company, 1672-1682’. Door middel van de verdere ontwikkeling en toepassing van digitale technieken voor handschriftanalyse gaat dit project kijken naar de tot nu toe niet eerder bestudeerde administratieve praktijk van beschrijven en vertellen bij het opstellen van verdragen in vroegmodern Azië.

No Comments

Post A Comment