Handelaren en handlangers : Ondernemerschap, economische ontwikkeling en islam op Madura

SKU: 9789067652353 Categories: ,
Description

Deze economisch-antropologische studie gaat over de rol van handelaren en handelsallianties in het proces van economische verandering dat in de tweede helft van de negentiede eeuw op het eiland Madura op gang kwam na de invoering van het rechtstreekse koloniale bestuur. Het boek begint met een uiteenzetting over de sociaal-geografische omstandigheden en de historische achtergronden van het proces van economische veranderingen, waarbij het eiland geleidelijk werd betrokken in het Indonesische handelsverkeer. In het tweede deel wordt ingegaan op de economie van het dorp Prenduan, waar De Jonge een jaar veldwerk deed, is een van de belangrijkste handelsplaatsen aan de zuidkust van Madura. Sinds de ontsluiting van het eiland spelen handelaren uit het dorp een voortrekkers rol in de Madurese economie. Het laatste deel van het boek beschrijft de belangrijkste groep ondernemers uit het dorp, de tabakshandelaren. Tabak vormt het voornaamste produkt van Madura. Handelaren uit Prenduan beheersen de handel in het oostelijke deel van het eiland en monopoliseren de belangrijke handelscontacten met Java. Hun activiteiten zijn in belangrijke mate bevorderd door de verbreiding en verfijning van de islam. Dankzij deze godsdienst konden ze zich als groep emanciperen en hun positie legitimeren. De ontwikkelingen in de takbakswereld zijn in hoge mate representatief voor de veranderingen in andere handelssectoren. De auteur verschaft in dit boek nieuwe inzichten in de aard van economische ontwikkeling in perifere gebieden, rol van handelaren in dit proces en de relatie handel en islam. Huub de Jonge (1946) studeerde niet-westerse sociologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en economische antropologie aan McGill University te Montreal. Hij is verbonden aan het Instituut voor Culturele en Sociale Antropologie van de Nijmeegse universiteit. Hij schreef verscheidene artikelen over de Madurese cultuur en samenleving. Op een eerdere editie van deze studie in hij in 1984 gepromoveerd.

Additional Information
Edition

Pages

Series

authors

1166