Promotieonderzoek Christiaan Harinck over geweldadig karakter dekolonisatieoorlog in de media

Op 16 november jl. verdedigde KITLV onderzoeker Christiaan Harinck zijn proefschrift waarin hij het Nederlandse militaire optreden in Indonesië tijdens de dekolonisatieoorlog van 1945-1949 analyseert. Harinck onderzocht hoe de Nederlandse strijdkrachten het eigen tactisch militair optreden begrepen en vormgaven. Hij concludeert dat het gewelddadige karakter van de oorlog voortkomt uit een nauwe militaire blik op het conflict en de bredere gedachte dat hard optreden tegen deze antikoloniale opstand nu eenmaal nodig was.

Lees meer hierover:
Nederlandse krijgsmacht was bereid veel slachtoffers te maken in Indonesië‘, universiteitleiden.nl, 9 november 2021.
Dutch armed forces were willing to accept high casualties in Indonesia‘, universiteitleiden.nl, 9 november 2021.
Leidse historicus in proefschrift: gewelddadig oorlogvoeren in Nederlands-Indië was opzet‘, Leidsch Dagblad, 16 november 2021.

No Comments

Post A Comment