Skript Historisch Tijdschrift: Interview met Fridus Steijlen

Op 9 februari sprak Fridus Steijlen zijn oratie ‘Tjakalele bij volle maan’ uit bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap voor de nieuwe leerstoel ‘Molukse Migratie en Cultuur in comparatief perspectief’ aan de Vrije Universiteit (VU). Afgelopen februari bracht hij het boek Een Indische Skyline uit.  Joël van der Moore en Jerry Verschuren van Skript Historisch Tijdschrift  interviewden Steijlen over onder andere zijn werkzaamheden, visie met betrekking tot de Molukse geschiedenis en maatschappelijke engagement.

Lees het artikel hier.

No Comments

Post A Comment