Staat en slavernij: Een terreinverkenning van het Koninkrijk der Nederlanden

Op 1 juni 2022 zijn het KITLV, het NiNsee, het IISG en de University of Curaçao begonnen aan een terreinverkenning naar het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen. Dit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van de motie van Tweede Kamerlid Don Ceder en zijn medeondertekenaars.

De terreinverkenning is een onafhankelijk nationaal onderzoek naar het slavernijverleden waarbij inzichtelijk gemaakt wordt ‘wat er heeft plaatsgevonden ten tijde van de slavernij, namens wie en hoe’. Een van de centrale vragen luidt: wat was de betrokkenheid van (voorlopers) van de Nederlandse staat bij het koloniale slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de gekoloniseerde samenlevingen en in het koninkrijk der Nederlanden? Onder leiding van de regiegroep bestaande uit prof.dr. Rose Mary Allen (UoC), dr. Esther Captain (KITLV), dr. Matthias van Rossum (IISG) en drs. Urwin Vyent (NiNsee) zullen medio 2023 de eerste inzichten van dit onderzoek in boekvorm gepresenteerd worden.

Ook zijn we voor vragen te bereiken via email: [email protected] 

Media:
The Guardian
BNN Vara

No Comments

Post A Comment