Symposium 3 december: ‘Oorlog in de archieven’

Op donderdag 3 december organiseert het KITLV in het Nationaal Archief in Den Haag een symposium over het lopende onderzoeksproject ‘Nederlands Militair Optreden in Indonesië 1945-1950’. Dit project brengt het Nederlandse militaire optreden tijdens de dekolonisatie-oorlog in Indonesië in kaart en onderzoekt de ontsporingen van geweld aan Nederlandse zijde. De oorsprong van het project ligt in een gezamenlijk voorstel uit 2012 van het KITLV, het NIMH en het NIOD om een alomvattend onderzoek op te zetten naar het Nederlandse militaire geweld in Indonesië 1945-1950. Hoewel financiering vanuit de overheid werd afgewezen, heeft het KITLV het onderzoek op kleine schaal uit eigen middelen voortgezet.

In de eerste fase van het onderzoek zijn honderden egodocumenten van Indië-veteranen onderzocht. Een jaar geleden is de tweede fase van het project ingegaan. Hierin bestuderen verschillende onderzoekers het materiaal in het Nationaal Archief over het Nederlands militair optreden: patrouilleverslagen en oorlogsdagboeken van de strijdkrachten, verslagen van de Krijgsraden te Velde, materiaal van de inlichtingendienst, etcetera.

Wij nodigen u uit voor een kijkje in de keuken van dit lopende archiefproject. Tijdens deze middag zullen onderzoekers van het KITLV laten zien wat zich in de archieven bevindt en wat hiermee binnen het onderzoek wordt gedaan. Verschillende sprekers zullen ingaan op het centrale thema – het Nederlandse militaire optreden en de ontsporingen van geweld. Er wordt echter ook aan andere thema’s aandacht besteed: spannende, aanstootgevende, gruwelijke, aandoenlijke of mooie verhalen, die we tot nu toe zijn tegengekomen.

Programma

12.00-12.30: Inloop met koffie en thee

12.30-12.45: Introductie door Bart Luttikhuis

12.45-14.30: Blok 1
• Harry Poeze, De geheimen van het NEFIS-archief
• Maarten Manse, Groot geld in de marge van de oorlog: smokkelzaken in de archieven van de Procureur-Generaal
• Christiaan Harinck, De taal van geweld: stijlfiguren, jargon en perceptie in Nederlandse militaire verslaglegging 1945-1950
• Lotte Akkerman, Tussen egodocument en archief: twee bronnen over dezelfde oorlog

14.30-15.00: Pauze met koffie en thee

15.00-16.15: Blok 2
• Scott Lewis Kannekens, Veldpredikers in de tropen. de protestantse geestelijke verzorging van de militairen in Indië
• Tom van den Berge, Geweld van gangsters en revolutionairen in West-Java, december 1945
• Nico van Horn, ‘Belemmeringen’, de Commissie-excessen van 1969.

16.15-16.30: Afsluiting

Aanmelden is verplicht en kan onder vermelding van naam, woonplaats, en instituut of organisatie via: [email protected]

Meer informatie …>>

No Comments

Post A Comment