Tom Hoogervorst receives ERC Consolidator Grant for proposal on culinary change

KITLV researcher Tom Hoogervorst received an ERC Consolidator Grant for his proposal on culinary change. This competitive five-year grant is awarded by the European Commission to mid-career academics with the aim to set up independent research projects. Tom will start his project, titled ‘Trajectories of taste: An analytical framework of culinary change after migration’, in 2024.

This project asks how culinary traditions change after migration. What factors contribute to new eating patterns? What is the role of traditions, memories, cultural contact and emotion? How do economic, socio-cultural and ecological considerations interact? What is taste and on which levels does it operate? Where do ideas about what food “should” taste like come from? To what extent are culinary changes similar to linguistic change? An interdisciplinary research team will be recruited to investigate these diverse aspects in consultation with Indonesian diasporas in Suriname, South Africa and Sri Lanka.

As a historical linguist, Tom has focused on language contact in Southeast Asia and the Indian Ocean, viewing the past through the lens of language. He has also published several articles on cooking, eating, and drinking according to early Malay and Javanese texts. It is often said that food brings people together, but culinary history also offers insights into the inequalities, migration flows, and colonial exploitation that have shaped and continue to shape our world.

De aan het KITLV verbonden wetenschapper Tom Hoogervorst ontving een ERC Consolidator Grant voor zijn onderzoeksvoorstel over culinaire verandering. Deze competitieve beurs met een looptijd van vijf jaar wordt vanuit de Europese Commissie toegekend aan mid-career academici voor het opzetten van zelfstandige projecten. Tom zal in 2024 beginnen aan zijn project ‘Trajectories of taste: An analytical framework of culinary change after migration’.

Dit project stelt de vraag hoe culinaire tradities van migranten veranderen. Welke factoren dragen bij aan nieuwe eetpatronen? Wat is de rol van tradities, herinneringen, cultureel contact en emotie? Hoe verloopt de wisselwerking tussen economische, socioculturele en ecologische overwegingen? Wat is smaak en op welke niveaus opereert het? Hoe ontstaan ideeën over hoe voedsel “hoort” te smaken? In hoeverre lijken culinaire veranderingen op taalverandering? Een interdisciplinair onderzoeksteam zal worden gerekruteerd om deze uiteenlopende aspecten te onderzoeken in samenspraak met Indonesische diaspora’s in Suriname, Zuid Afrika en Sri Lanka.

Als historische taalwetenschapper heeft Tom zich de afgelopen jaren gericht op taalcontact in Zuidoost-Azië en de Indische Oceaan. Hierbij bekeek hij het verleden door de bril van de taal. Ook publiceerde hij meerdere artikels over koken, eten en drinken volgens vroege Maleis- en Javaanstalige teksten. Er wordt vaak gezegd dat eten mensen bij elkaar brengt, maar culinaire geschiedenis biedt eveneens inzicht in de ongelijkheid, migratiestromen en koloniale exploitatie die onze wereld hebben gevormd en blijven vormen.

No Comments

Post A Comment