Vierjarig onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950

Vierjarig onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950
Site onderzoeksprogramma www.ind45-50.org online

Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een grootschalig, gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse regering, dat op 2 december 2016 besloot steun te geven aan een breed onderzoek naar de gebeurtenissen in deze periode.

Het programma, dat bestaat uit negen deelprojecten, moet antwoord geven op de vragen over aard, omvang en oorzaken van structureel grensoverschrijdend geweld in Indonesië, bezien vanuit een bredere politieke, maatschappelijke en internationale context. In dat verband zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de chaotische periode van augustus 1945 tot begin 1946 – vaak aangeduid als de Bersiap – én de politieke en maatschappelijke nasleep in Nederland, Indonesië en daarbuiten.

Het ligt in de verwachting dat KITLV de synthese en de deelprojecten Regionale studies en Bersiap zal gaan uitvoeren. Voor deze projecten zal samenwerking met verschillende Indonesische universiteiten worden gezocht en zullen Indonesische onderzoekers worden aangetrokken. Deze deelprojecten zullen dan samen het vervolg vormen op het KITLV-project Nederlands militair optreden in Indonesië 1945-1950 dat eind 2012 van start ging.

Het programma heeft een sterk internationaal karakter. Naast de samenwerking met wetenschappers uit Indonesië en andere betrokken landen zal er – meer dan voorheen – gebruik worden gemaakt van bronmateriaal uit o.a. Indonesië, Australië, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Verder is er in het programma uitdrukkelijk ruimte voor getuigen uit Nederland en Indonesië. Deze kunnen zich melden of zullen worden opgespoord, om hun persoonlijke verhalen vast te leggen voor latere generaties.

De drie instituten vinden het belangrijk dat het programma zowel nationaal als internationaal breed wordt gedragen. Ze stellen daarom een Internationale Wetenschappelijke Adviescommissie en een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland in.

Voor dit onderzoek is het uiterst belangrijk dat de betrokkenen gezien en gehoord worden. Heeft u zelf materiaal uit, of meer informatie over, Indonesië tussen 1945-1950 en wilt u bijdragen aan ons onderzoek? Dan kunt u contact opnemen via: [email protected]

Het programma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 loopt tot 1 september 2021. Kijk voor meer informatie op www.ind45-50.org.

No Comments

Post A Comment