Silvia de Groot Fonds | Winnaars 14de subsidieronde

In de 14de subsidieronde van het Dr. Silvia de Groot Fonds werden de subsidieaanvragen van drie Caribische onderzoekers gehonoreerd. Het Silvia de Groot fonds is bedoeld om studenten of jonge onderzoekers afkomstig uit het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie in de sfeer van de geschiedenis of cultuur van de Caraïben. Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of meerder aanvragers.

Martina Amoksi ontving € 4.000,- voor haar onderzoek naar ‘Kawina Ndyuka and Pamaka Maroon historical and contemporary use of traditional territory’. Jonathan Tjien Fooh werd gesteund met € 3.700,- voor zijn onderzoek ‘Kita Kene: Uncovering the process of healing from historical trauma among the Javanese community in Suriname’. Zawdie Sandvliet kreeg een bedrag van € 2.500- ter ondersteuning van zijn veldwerkonderzoek dat zich richt op land en landgebruik in 17de en 18de eeuws Suriname.

No Comments

Post A Comment