Winnaars 2de subsidieronde Philippus Corts Fonds

Het Philippus Corts Fonds (PCF), opgericht door Cornelis Willem Corts (1920 – 2005) was aanvankelijk een stichting met de naam The Corts Foundation. Met zijn legaat en gerichte doelstellingen m.b.t. de geschiedenis van Nederlands-Indië heeft de stichting in tien jaar tijd twee grote digitaliserings- en vertaalprojecten gerealiseerd en diverse kleine projecten gesteund met subsidies. Sinds 2021 is de stichting overgegaan in het PCF en ondergebracht bij de Vereniging KITLV zodat de erfenis van Kees Corts voor langere tijd blijft voortbestaan voor onderzoekers en belangstellenden.

Het PCF heeft als taakstelling: het preserveren, toegankelijk maken en onderzoeken van originele archiefbronnen in Indonesië en Nederland die betrekking hebben op de gedeelde geschiedenis van deze twee landen in de periode tussen 1602 en 1949, met speciale aandacht voor de VOC en de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië.

In de tweede subsidieronde van het PCF werden vier aanvragen gehonoreerd. Ben Arps ontving € 4.000,- voor onderzoek naar 11 unieke Javaanse kaarten van de residentie Semarang. Coen van ’t Veer werd gesteund met € 2.500,- voor een becommentarieerde heruitgave van Het mooiste meisje aan boord: Oorspronkelijke roman uit het Indische leven (1894) van H.W. Beijerinck (1836-1906). Maria en Jan van Dullemen kregen een bijdrage van € 2.500,- voor de vertaling naar het Engels van Architect in Bandoeng, verzetsstrijder in Delft, leven en werk van Prof. Ir. Richard Schoemaker. Philip Post en Alexander van der Meer ontvingen € 6.000,- voor een bronnenonderzoek naar Colonial citizenship: Cooperation and resistance in Batavia and Ambon 1700 – 1820.

No Comments

Post A Comment