Schulte Nordholt, Prof. dr. Henk

Henk Schulte Nordholt (1953) is hoofd Onderzoek van het KITLV en vanwege het KITLV bijzonder hoogleraar Indonesische Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van Zuidoost-Azië, recente politieke ontwikkelingen in Indonesië, politiek geweld en de antropologie van kolonialisme. Hij heeft een speciale belangstelling voor de studie van het eiland Bali. Hij is voorzitter van het bestuur van het International Institute of Asian Studies (IIAS) en secretaris van de European Association of Southeast Asian Studies (EuroSEAS).

Schulte Nordholt studeerde geschiedenis aan de VU in Amsterdam, waar hij in 1980 (cum laude) afstudeerde. In 1988 promoveerde hij (cum laude) in de sociale wetenschappen aan de VU op een proefschrift over de geschiedenis van het politieke system op Bali. Van 1895-2005 doceerde hij antropologie en Aziatische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot 2007 was hij vanwege het IIAS bijzonder hoogleraar Aziatische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Op dit moment coördineert hij het grote Nederlands-Indonesische onderzoeksproject Governance, Markets and Citizens (2013-2017), een project gesponsord door het Scientific Program Indonesia – Netherlands (SPIN).

Geselecteerde publicaties

‘Decentralization and democracy in Indonesia,’ in R. Robison (ed), Routledge Handbook of Southeast Asian Politics, 229-241. Routledge 2013.

‘Modernity and cultural citizenship in the Netherlands Indies,’ Journal of Southeast Asian Studies 42, 435-457, 2011.

Indonesie na Soeharto. Reformasi en Restauratie. Amsterdam 2008.

Bali, an Open Fortress, 1995–2005. Regional autonomy, electoral democracy and entrenched identities. Singapore: National University of Singapore Press, 2007.

Andere publicaties kunt u vinden op narcis.nl.