Voor meer dan 160 jaar heeft de staf van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met de oprichting van ‘swerelds beste bibliotheek en bijzondere collecties op het gebied van de voormalige Nederlandse koloniën Indonesië, Suriname en de Antillen. Terwijl het collectiebeheer in 2014 werd overgedragen aan de bibliotheek van de Universiteit Leiden in 2014, blijft het nieuwe onderzoeksinstituut sterk leunen op deze collecties van wereldklasse, die beschikbaar zijn op de campus.

In Leiden werkt het KITLV zowel samen met partners aan de Universiteit Leiden (Geschiedenis, Antropologie, Rechten, Regiostudies) en binnen het bredere kader van LeidenGlobal, een consortium van wetenschappelijke instellingen en musea. KITLV brengt deze partners een traditie van reflectie op de koloniale en postkoloniale thema’s die rechtstreeks bredere debatten voeden in de Nederlandse samenleving op het kolonialisme en de hedendaagse erfenissen publieke debatten waarin KITLV zal blijven bijdragen. Als een instituut van de KNAW, werkt het KITLV ook samen met haar zusterinstituten in KNAW’s Humanities Center in Amsterdam, in het bijzonder aan projecten met een ehumanities methodiek. Ten slotte opereert en wedijvert het KITLV natuurlijk in de mondiale wetenschappelijke wereld. Het instituut heeft dan ook een sterk internationaal netwerk, getuige ook de huisvesting van het secretariaat van de European Association of Southeast Asian Studies (Euroseas).

Naast een kern van senior stafleden zijn de meeste onderzoekers van het instituut ofwel promovendi en postdocs ofwel aangetrokken door KITLV’s fellowship programma. Dit zorgt voor dynamische teams binnen een levendige onderzoeksgemeenschap. De onderzoekers van het KITLV hebben sterke banden met het wetenschappelijke personeel en de bibliotheekmedewerkers van de Universiteit Leiden alsmede met onderzoekers van andere geesteswetenschappelijke instituten van het KNAW.

ONS INSTITUUT

De staf van het KITLV bestaat uit zo’n 20 FTE’s, waaron zes PhD-posities, plus en wisselend aantal extern gefinancierde onderzoekers.

Het KITLV is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Onze jaarverslagen
Hieronder treft u onze jaarverslagen vanaf het jaar 2000. De volledige jaarverslagen zijn beschikbaar in het Nederlands. De Engels documenten bevatten alleen hoogtepunten.

2022 Dutch | English
2021 Dutch | English
2020 Dutch | English
2019 Dutch | English
2018 Dutch | English
2017 Dutch | English
2016 Dutch | English
2015 Dutch | English 
2014 Dutch | English
2013 Dutch | English
2012 Dutch | English
2011 Dutch | English
2010 Dutch | English
2009 Dutch | English
2008 Dutch | English
2007 Dutch | English
2006 Dutch | English
2005 Dutch | English
2004 Dutch | English
2003 Dutch | English
2002 Dutch | English
2001 Dutch | English
2000 Dutch | English