Afscheidscollege prof.dr. G.J. Oostindie: ‘De toekomst van het koloniale verleden’

Het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft, mede namens het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van het college waarmee prof. dr. G.J. Oostindie afscheid neemt als hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis en als directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW).

Het college wordt gehouden op vrijdag 17 december 2021, klokke 16.15 uur in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden. Het afscheidscollege heeft als titel: ‘De toekomst van het koloniale verleden’.

Prof.dr. M.R. Rutgers
Decaan Faculteit der Geesteswetenschappen
Universiteit Leiden

Foto door Jiri Buller.

Livestream
Hier kunt u de link voor de livestream vinden: https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-oratie-of-afscheidscollege.

Lezing/Lecture
Nederlands
English

No Comments

Post A Comment