Evaluatie van portfolio van onderzoeksinstituten van NWO en KNAW

Zijn de instituten van NWO en KNAW goed toegerust op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen? Deze kernvraag staat centraal in de portfolio-evaluatie.

In zijn Wetenschapsvisie 2025 – Keuzes voor de toekomst wees het toenmalige kabinet op de belangrijke complementaire functie en hoge kwaliteit van deze instituten. Tegelijk sprak het kabinet de ambitie uit om het stelsel te analyseren en beoordelen met het oog op de toekomst. In 2016 is hiertoe een nulmeting opgesteld. In 2018 wordt het institutenportfolio van NWO en KNAW geëvalueerd.

In de portfolio-evaluatie kijkt een onafhankelijke commissie naar de rol van de instituten van NWO en KNAW in het nationale kennislandschap. De acht leden van de commissie buigen zich over vragen zoals welke meerwaarde de instituten hebben voor het Nederlandse onderzoekslandschap, in welke mate ze responsief en dynamisch genoeg zijn om in te spelen op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en wat voor beleid daarvoor nodig is. Het evaluatierapport verschijnt naar verwachting in februari 2019.

De commissie beschikt ook over gegevens per instituut. Van ieder instituut is beschreven: de missie, historie, (inter)nationale rol en meerwaarde, positie in het kennis- en maatschappelijk landschap, toekomst en strategie, plus een samenvatting van de SEP-evaluatie. Lees meer.

Portfolio-evaluatie NWO-KNAW KITLV Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

 

No Comments

Post A Comment