Media | KITLV onderzoekers over de Indonesische verkiezingen

NRC, 16 februari: ‘Achter Prabowo’s vriendelijke gezicht schuilt een geharde autocraat’

In dit NRC artikel geeft Gerry van Klinken commentaar op de militaire achtergrond van Prabowo. Van Klinken vreest dat de oud-generaal zijn militaire achtergrond niet zomaar van zich zal kunnen afschudden. Hij vergelijkt Prabowo met de autoritaire oud-presidentvan de Filippijnen. “Ik ben bang dat hij een soort Duterte-achtig persoon zou kunnen worden. Dat hij hardhandig zal optreden tegen criminaliteit en tegen kritiek. Iemand met zijn achtergrond denkt bij tegenstand in eerste instantie aan geweld. Hij denkt in bevelen. Zijn carrière speelde zich vooral af in het leger. Het bevel, die hiërarchie, dat is altijd zijn wereld geweest. Hij is niet iemand die graag onderhandelt of compromissen zoekt”. Lees meer.

NRC, 8 februari: ‘Met cybertroepen wordt de Indonesische kiezer gelokt en gemanipuleerd’

Het onderzoek dat in dit NRC artikel wordt aangehaald is het KITLV project ‘Cyber troops and computational propaganda in Southeast Asia: A comparative study of public opinion manipulation‘, geleid door Ward Berenschot (KITLV) en Yatun Sastramidjaja (UvA). Samen met post-doc Kris Ruijgrok (KITLV) en onderzoeksteams in Thailand, de Filipijnen en Indonesië onderzoekt het project de manipulatie van publieke opinie op sociale media. In het NRC artikel komt Wija Wijayanto aan het woord, de coördinator van het project in Indonesië. Lees meer.

No Comments

Post A Comment