Op 6 juli jl. verscheen een artikel van KITLV-onderzoeker in het dagblad Trouw. "Op Bonaire groeit het verzet tegen Nederland. De echte problemen van het eiland worden genegeerd, zegt Wouter Veenendaal". Wouter Veenendaal is postdoctoraal onderzoeker bij het KITLV...

Walking through the entrance gate to the shopping street ‘Pasar Baru’, Jakarta, was like stepping into my favourite movie, says Jemma Middleton. I recognised the different shops, the old and new architecture, the way a shopkeeper was advertising...

Shortly before his unexpected death Cees Fasseur accepted honorary membership of the Association KITLV. The chairperson of the Association, Susan Legêne, made the announcement at the Annual General Meeting on 10th June. The board of...

Kort voor zijn onverwachte overlijden accepteerde Cees Fasseur het erelidmaatschap van de Vereniging KITLV. De voorzitter van de Vereniging, Susan Legêne, maakte dit bekend op de Algemene Ledenvergadering van 10 juni jl. Het bestuur van de Vereniging ...