De situatie op Aruba in augustus 2020 beantwoordde aan vele Corona-clichés. Onzekerheid, afwezigheid, afstand. Er gold een avondklok en een samenscholingsverbod; mondkapjes waren verplicht en uitgaan was verboden. Ook de winkels waren dicht en kinderen hadden bijna ...

'Parties as pay-off seekers: Pre-electoral coalitions in a patronage democracy', article by Adrianus Hendrawan (Australian National University), Ward Berenschot (KITLV), Edward Aspinall (Australian National University) ...