An Inside Indonesia edition (April-June 2020) on Atheism in Indonesia, co-edited by Gerry van Klinken. In Europe, 20 percent of the population identify as atheist or irreligious. In France it is 40 percent. Yet in Indonesia we can hardly find...

In de ochtendpodcast 'Dit wordt het nieuws' van Nu.nl op 16 april jl. praat Ward Berenschot, onderzoeker bij het KITLV en sinds kort ook bijzonder hoogleraar politieke antropologie aan de Universiteit ...

Yesterday, 5 april Edisius Riyadi Terre died in a hospital in Jakarta. Edi was an English translator, a lawyer and lecturer in law at Universitas Multimedia Nusantara. He collaborated with several KITLV researchers. Adriaan Bedner and Jacqueline Vel...

Medio 2019 was het vijf jaar geleden dat het KITLV, na een ingrijpende reorganisatie, een nieuwe start maakte als uitsluitend op onderzoek gericht KNAW-instituut, ingebed in de Leidse universitaire omgeving. ...