Nieuwe publicaties over Antilliaans erfgoed

Een nieuw tweedelig boek over het Antilliaanse culturele erfgoed, geschreven door een team van Antilliaanse en Nederlandse wetenschappers, biedt een staalkaart van reflecties op het culturele erfgoed van Aruba, Bonaire en CuraƧao en van de Antilliaanse diaspora in Nederland. In het eerste deel, Toen en nu, wordt onderzocht hoe in het koloniale verleden werd aangekeken tegen de lokale culturen en hoe die culturen zich langzamerhand min of meer emancipeerden.

In het tweede deel, Nu en verder, staan vragen centraal over de uitdagingen waarvoor deze culturen zich vandaag gesteld zien, in hun staatkundig ambivalente situatie als deel van het Koninkrijk der Nederlanden, de vroegere kolonisator, en gezien de grote invloed van migraties en de sterke afhankelijkheid van toerisme. Een rode draad die door beide bundels loopt is hoe opvattingen over cultureel erfgoed verbonden waren en zijn aan uitdagingen van natievorming en nation branding.

Onder redactie van: Gert Oostindie, directeur KITLV-KNAW en hoogleraar Koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden en Alex van Stipriaan, hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en senior onderzoekerĀ  aan het KITLV.

No Comments

Post A Comment